جلسه!

جلسه شطرنج بازان علاقه مند ورامین به زودی به همت آقای سروری برگزار              می شود...مکان و زمان برگزاری متعاقبا اعلام میگردد.این جلسه به صورت جدا از هیئت ها می باشد.

/ 1 نظر / 29 بازدید
زارع

رضا جان اگر بازم بچه ها جمع نشوند چه اینهمه زحمت هیچی؟![گریه][سوال][گریه]